06-10-2020 / nieuws /
De case

De applicatie transformatie naar de AWS public cloud voor Royal FloraHolland

In deze blogreeks vertelt Scipio Maas, Enterprise Architect bij Conclusion Application Innovation, hoe we Royal FloraHolland hebben geholpen bij de applicatie transformatie naar de AWS public cloud. Het project heeft in totaal gelopen van 1 oktober 2017 tot 1 juli 2019. In het eerste blog deelt Scipio de aanleiding voor dit project en hoe we het vraagstuk aangepakt hebben.

 

De aanleiding

Als Enterprise Architect ben ik in eerste instantie op zoek gegaan naar de redenen waarom Royal FloraHolland naar de public cloud wilde. De transformatie naar de cloud moet immers geen doel op zich zijn, het is een middel.

Bij Royal FloraHolland was er sprake van een aantal directe aanleidingen:

 • Royal FloraHolland stond op het punt om upfront te gaan investeren in een on-premises datacenter, inclusief bijbehorende beheer. De vraag ontstond of het dan niet beter was om naar de cloud te transformeren;
 • Royal FloraHolland was in een deel van het bedrijf volop aan het werken aan de digitale nieuwe wereld en dat deden ze in de AWS-cloud;
 • Er was een grote investering nodig om de applicaties qua software versies weer up-to-date te brengen. De vraag ontstond of dat niet beter meteen kon worden geïmplementeerd in de cloud.

 

Daarnaast waren er een aantal doelstellingen die met een transformatie naar de cloud bereikt zouden kunnen worden:

 • Pay-per-use realiseren: Royal FloraHolland is een bedrijf met veel pieken en dalen in de processen. Denk aan bijvoorbeeld Valentijnsdag of Moederdag waarop de vraag naar bloemen significant hoger is dan op bijvoorbeeld een dag in januari. De Infra was op dat moment nog traditioneel ‘gesized’ op de pieken en was op de overige dagen ruimschoots ‘oversized’;
 • Time-to-market versnellen: De infrastructuur uitrollen en applicatie voortbrenging waren voornamelijk handmatige activiteiten welke sneller konden worden uitgevoerd;
 • Kwaliteit verhogen: Er waren veel zogenaamde ‘P1’s’;
 • Complexiteit verminderen: Er was sprake van veel gedeelde infrastructuur, hetgeen tot gevolg had dat applicaties ‘last’ van elkaar hadden bij incidenten en updates. Ook was er sprake van veel applicaties die mogelijk niet meer gebruikt werden.

 

Plan van aanpak

Nu de ‘why’ duidelijk was, kon ik de (beperkte set aan) architectuur principes gaan beschrijven voor het programma. Ik hanteerde daarbij mijn eigen principes ten opzichte van architectuur die we intussen binnen heel Conclusion Application Innovation hanteren: Just Enough en Just-in-time. Deze beperkte set van principes staat aan de top van mijn architectuur piramide en werkt door in alle ontwerpbesluiten die genomen werden in de applicatie transformatie. Deze principes geven ook de grenzen aan waarbinnen de solution architecten hun eigen besluiten konden nemen. Als ze buiten deze grenzen kwamen, dan legden ze dat voor aan de Design Authority. Dit was een kleine groep architecten van Royal FloraHolland en Conclusion met mandaat om besluiten te nemen.

 

Na het vaststellen van de principes zijn we met het team op de volgende fronten parallel aan het werk gegaan:

 1. Het ontwerpen en bouwen van de (eerste versie van) de landing zone in AWS, volledig gescript overigens;
 2. Het in kaart brengen van het applicatielandschap (welke workloads zijn er);
 3. Het ontwerpen van het proces om per applicatie van de huidige on-premises situatie naar de nieuwe cloud situatie te komen en te zorgen voor een succesvolle migratie, een ‘zero risk’ implementatie en een te beheren applicatie;
 4. Het maken van een plan en planning.

 

De applicatie transformatie

In onze applicatie gerichte aanpak waren de solution architecten de spin in het web. Wat zij in hun domein deden was:

 1. In kaart brengen huidige situatie;
 2. Het ontwerpen van de toekomstige situatie binnen de kaders van de principes, zoveel mogelijk gebruik makend van de cloud mogelijkheden, binnen aanvaarbare kosten en met het oog op toekomstig beheer;
 3. Het begeleiden van de teams door ze mee te nemen in de cloud: Het maken van cloud scripts, een ci/cd pipeline, code aanpassen, migratie aanpak, in productie name plan en uiteindelijk een ‘zero risk’ in productie name.

Parallel hieraan werkten we aan het uitbreiden van de AWS landingzone op basis van de vereisten van de ontworpen workloads, zodat we de vraag nét voor bleven. Dit deden we door aan de ene kant een enabler team in te richten die zich focuste op het maken van herbruikbare bouwblokken, en aan de andere kant een dagelijkse stand-up te organiseren om kort de impedimenten te bespreken die uit de teams kwamen.

 

 

 

Ben je benieuwd naar de resultaten? In het volgende blog deelt Scipio deze met je. Hou onze website en LinkedIn in de gaten om de volgende blogs te lezen.

 

Over Scipio Maas

Ik ben Scipio Maas en werk als Enterprise Architect bij Conclusion Application Innovation. Ik hou me al meer dan 15 jaar bezig met applicatie rationalisaties en de laatste 5 jaar ook met applicatie transformaties naar de public cloud (AWS en Azure). Het is mijn overtuiging dat een transformatie naar de cloud ingestoken moet worden vanuit de applicatiekant én dat een technische transformatie niet los kan worden gezien van een organisatorische transformatie. Ik zoek bij al mijn opdrachten naar de onderliggende motivaties en trends om tot een gerichte verandering te komen. Na een gedegen analyse weet ik dit altijd te vertalen naar een haalbare aanpak en breng ik rust door structuur en logica.

 

Over Royal FloraHolland

Het Nederlandse bedrijf Royal FloraHolland bestaat al meer dan 100 jaar en is met een omzet van 4,8 miljard euro de grootste marktplaats van de wereld binnen de sierteelt. Ze voorzien, samen met kwekers en kopers, de hele wereld van verse bloemen en planten. Dagelijks worden er meer dan 20 miljoen bloemen verkocht op de veilingen in Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg en Eelde.

 

Scipio Maas
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Bel Scipio Maas + 31 6 25 01 35 33